Đất sản xuất kinh doanh là gì?

07/03/2024 07:27:08

Đất sản xuất kinh doanh là gì? Đây là loại đất được dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh cùng nhiều mục đích khác. Pháp Luật hiện hành có ghi rõ về đất này và mục đích sử dụng. Trong bài viết này, NhaDatMino.com sẽ đưa ra những thông tin về loại đất này từ thủ tục để sử dụng đến mức thuế bạn phải đóng mới hoàn thiện thủ tục.

Khái niệm đất sản xuất kinh doanh là gì

Đất sản xuất kinh doanh là đất được sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh. Nhưng không phải loại đất dùng để nuôi trồng các loại cây ăn quả hoặc các ngành nghề nông nghiệp khác.

Đất sản xuất kinh doanh đã được quy định trong Điều 10, Luật Đất đai 2013, đây không phải là đất phi nông nghiệp. Cụ thể, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất khu chế xuất, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Như vậy, đất sản xuất kinh doanh được dùng cho các mục đích sau:

 • Khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp;

 • Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

 • Đất thương mại, dịch vụ;

 • Đất phục vụ cho hoạt động khoáng sản;

 • Đất để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Hiểu được khái niệm đất sản xuất kinh doanh là gì người dân có thể sử dụng để xây nhà ở nếu phù hợp với nhu cầu của mình và gia đình. Tuy nhiên, cần thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng quy định của Pháp luật rồi mới được phép xây dựng nhà ở.

 Đất sản xuất kinh doanh là gì? 98315135

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được cấp phép của cơ quan nhà nước

Khi có nhu cầu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bạn cần có sự đồng ý của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Những trường hợp cụ thể đúng quy định theo Luật Đất đai 2013:

 • Chuyển đổi đất đai để xây dựng các công trình, đất được sử dụng với những mục đích công cộng nhằm kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp chứ không dùng cho các mục đích thương mại, dịch vụ.

 • Chuyển đổi đất dùng để xây dựng các công trình lớn thành đất dùng cho thương mại, dịch vụ và đất được sử dụng để sản xuất phi nông nghiệp.

Những công dân có mong muốn, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định của pháp luật. Đối với chế độ cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sẽ được áp dụng theo loại đất sau khi đã chuyển đổi mục đích sử dụng.

 Đất sản xuất kinh doanh là gì? 98315135

Thủ tục chuyển đổi đất sản xuất kinh doanh sang đất ở

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất sản xuất kinh doanh được xác định là đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, thửa đất của gia đình bạn cần đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tuân thủ kế hoạch, Quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất không.

Nếu được chuyển đổi khách hàng cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

 Đất sản xuất kinh doanh là gì? 98315135

Đất sản xuất kinh doanh có được thế chấp vay vốn ngân hàng?

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà tổ chức, cá nhân được giao có thu Tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì được thế chấp đất; riêng đối với trường hợp đất trên được giao nhưng trả tiền hằng năm thì không được thế chấp.

Người sử dụng đất được thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh khi có các điều kiện sau đây:

 • Một, có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này.

 • Hai, đất không có tranh chấp.

 • Ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

 • Bốn, trong thời hạn sử dụng đất.

 Đất sản xuất kinh doanh là gì? 98315135

Đất sản xuất, kinh doanh có cần nộp thuế hay không

Đất dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp có phải đóng thuế theo quy định của Nhà nước.

Theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cho thấy hướng dẫn về cách tính thuế, thuế suất, trường hợp được giảm thuế, cụ thể:

Mức thuế áp dụng được xác định như thế nào

Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chương II, điều 5, khoản 2 chỉ rõ:

“Diện tích đất tính thuế là tổng diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thấp hơn diện tích đất thực tế sử dụng vào mục đích kinh doanh thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng

Đối với đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 (trừ diện tích đất quy định tại tiết 6.1 Khoản 6) Thông tư này sử dụng vào mục đích kinh doanh thì diện tích đất tính thuế là toàn bộ diện tích đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh. Trường hợp không xác định được cụ thể diện tích đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thì diện tích đất chịu thuế được xác định theo phương pháp phân bổ theo tỷ lệ doanh số quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này.”

Thuế suất

Theo Điều 7, khoản 2, thì: “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%.”

 Đất sản xuất kinh doanh là gì? 98315135

Kết luận

nhà đất mino vừa mới chia sẻ cho bạn thông tin đất sản xuất kinh doanh là gì? Mong rằng sau khi tham khảo, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu các vấn đề pháp lý xoay quanh đất sản xuất kinh doanh. Những ai đang muốn kinh doanh loại đất này và hiểu biết thêm về các thủ tục thì hãy đến với Nhà đất mino.

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.