Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh và xác nhất

07/03/2024 07:31:53

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho chủ sở hữu đất hoặc nhà ở gắn liền đất. Đây là một trong những loại giấy chứng nhận quan trọng mang tính pháp lý. Giấy chứng nhận này chia thành 2 loại màu hồng và màu đỏ. Mọi người vẫn hay gọi là Sổ đỏSổ hồng. Vậy cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế nào? Cùng Nhà Đất Mino tìm hiểu và nắm rõ hơn thông tin dưới đây nhé.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật mới Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và Thông tư 77/2009/TT-BTNMT không phân biệt giữa sổ hồng và sổ đỏ như trước. Quy định mới thống nhất về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành 1 với tên gọi chung “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Không giống như với 2 loại cũ, giấy chứng nhận theo quy định mới có các nội dung quy định rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện được gọi với tên gọi chung “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể sẽ gồm:

  • Huy hiệu, quốc hiệu cùng tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

  • Tên người sử dụng và tên chủ sở hữu của nhà ở cùng các tài sản khác gắn liền với đất.

  • Thửa đất, nhà ở và những tài sản trên đất hay gọi là tài sản gắn liền với đất (Các công trình phục vụ đời sống…)

  • Sơ đồ của thửa đất và nhà ở, các loại tài sản xuất hiện gắn liền với đất

  • Có phần thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. Phần này được dùng để bổ sung vào những công trình mới hoặc diện tích mới, sơ đồ mới.

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh và xác nhất 908068885

Có tra cứu được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trên thực tế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay được làm giả rất nhiều khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bán nhà, mua bán đất, thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rất nhiều người quan tâm.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Bộ tài nguyên và môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước. Gồm 1 tờ có 4 trang, trang 1 là phần quốc hiệu, tiêu ngữ và dòng chữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trang 2 là ghi các thông tin về thửa đất; trang 3 là sơ đồ thửa đất và trang 4 là những thông tin thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung và hình thức cụ thể của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại thông tư 23/2014 Thông tư của Bộ tài nguyên môi trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các thông tin về nội dung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với những nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Theo đó cá nhân, tổ chức có thể tiến hành việc tra cứu thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cách nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền là văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh và xác nhất 908068885

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Thủ tục, cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ phải nộp phiếu yêu cầu hoặc là gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu số 01/PYC được quy định cụ thể tại thông tư 34/2014 Thông tư của Bộ tài nguyên môi trường.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký nhà đất

Cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai ở trung ương là Trung tâm dữ liệu và thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ tài nguyên và môi trường.

Cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Ở những địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ xin cấp trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể nộp hồ sơ bằng một trong các cách thức như: Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền; nộp qua đường bưu điện, gửi qua đường công văn, fax hoặc gửi qua thư điện tử, qua cổng thông tin đất đai.

Như vậy để tạo thuận lợi cho người muốn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức như trên.

Bước 3: Nhận kết quả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý và thông báo về nghĩa vụ tài chính cho cá nhân, tổ chức. Nếu từ chối cung cấp dữ liệu thì cần có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi tổ chức, cá nhân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo thông báo thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Nếu cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì sẽ phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh và xác nhất 908068885

Lời kết

Hy vọng bài viết trên của Nhà Đất Mino đã giải đáp được những thắc mắc về cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi khách hàng có vấn đề thắc mắc về lĩnh vực nhà đất cần tư vấn hãy liên hệ cho chúng tôi để được giải đáp.Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.