Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

07/03/2024 07:32:51

Một trong những mong muốn của người sử dụng đất là được chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất ở. Để thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thuận lợi, dưới đây nhà đất mino sẽ hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở chi tiết nhất cho bạn tham khảo.

Căn cứ cho phép chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Theo quy định, đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Khi người sử dụng đất có nhu cầu muốn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì phải được sự đồng đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc đất ở thì phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương.

Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 02 căn cứ sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Thông tư 29/2014/TT-BTNMT thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có thẩm quyền phê duyệt mà xác định diện tích đất trồng cây lâu năm được chuyển mục đích sử dụng thì phần diện tích đó sẽ được chuyển khi người dân có đơn xin chuyển.

Lưu ý:

  • Người dân có thể xem khu vực nào được chuyển mục đích sử dụng đất tại tờ bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

  • Diện tích được chuyển thì có giới hạn theo hạn mức giao đất ở của từng địa phương.

Ví dụ: Tỉnh Vĩnh Phúc, hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã khu vực trung du tối đa không quá 300 m2 (đối với nông thôn - theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND). Gia đình ông A có diện tích đất trồng cây lâu năm là 1.000 m2, nếu được phép chuyển sang đất ở thì chỉ được chuyển tối đa là 300m2.

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở 418282391

Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Căn cứ pháp lý Nghị định số 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung theo NĐ 01/2017/NĐ - CP tại Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở 418282391

Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

a) Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở 418282391

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Sau khi hồ sơ của bạn được cấp phép chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở, bạn cần phải hoàn thành những nghĩa vụ tài chính sau:

  • Tiền sử dụng đất: được tính bằng giá chênh lệch giữa giá đất trồng cây lâu năm và giá đất ở. Bạn tham khảo quy định tại địa phương quy định chi tiết về bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất để biết rõ hơn giá đất theo giá nhà nước của đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư.

  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Quy định trong bảng giá của địa phương

  • Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm một số loại phí: Phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc địa chính, phí trích lục bản đồ…

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở 418282391

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở và các loại tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng. Người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 52 và 57 Luật Đất đai 2013.

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.